Kadir Has Üniversitesi M.I.T.
* Adı Soyadı
* Doğum Tarihi
* Cinsiyet
* Okul
* Sınıf
* İl
* İlçe
* Formu Dolduran
* Yönlendiren Kurum yada kişi
* E - Mail
* Telefon

AÇIKLAMA:


Bu test, sizin baskın olan mesleki ilgi ve yönelimlerinizi belirlemeyi amaçlamaktadır.

Testte sekiz ifadeden oluşan gruplar bulunmaktadır. Sizden istenen, her sekizli ifade grubunu okuyarak "size en uygun olan" iki tanesine 1, "size hiç uygun olmayan" iki tanesine ise 0 puan vermenizdir.

(Böylece, her sekizli ifade grubunda 4 ifadeye 1 ya da 0 puan vermiş, 4 ifadeyi de tamamen boş bırakmış olmalısınız.)

Lütfen hiç bir soruyu cevapsız bırakmayınız.
1a)Televizyonda bilimsel buluşlar ile ilgili bir programı izlemeyi tercih ederim
b)Televizyonda müzikle ile ilgili bir programı izlemeyi tercih ederim
c)Televizyonda kişisel gelişim (kendini tanıma, insanı anlama, motivasyon, iletişim vb.) ile ilgili bir programı izlemeyi tercih ederim
d)Televizyonda insanların yaşadığı sorunlarla ilgili bir programı izlemeyi tercih ederim
e)Televizyonda dil konusunda yapılan bir programı (bilgi yarışmaları, tartışma vb.) izlemeyi tercih ederim
f)Televizyonda, görsel sanatlarla (resim, heykel, sinema vb.) ile ilgili bir programı izlemeyi tercih ederim
g)Televizyonda spor ile ilgili bir programı izlemeyi tercih ederim
h)Televizyonda doğa (hayvanlar, bitkiler vb.) ile ilgili bir belgeseli izlemeyi tercih ederim
2a)Gazetede dil, edebiyat vb. ile ilgili yazıları ve haberleri okumayı severim
b)Gazetede kendini geliştirme ile ilgili yazıları ve haberleri okumayı severim
c)Gazetede doğa ve çevre sorunları ile ilgili yazıları ve haberleri okumayı severim
d)Gazetede bilimsel araştırma ve buluşlar ile ilgili yazıları ve haberleri okumayı severim
e)Gazetede görsel sanatlar (resim, heykel, grafik, tiyatro, sinema vb.) ile ilgili yazıları ve haberleri okumayı severim
f)Gazetede müzik alanı ile ilgili yazıları ve haberleri okumayı severim
g)Gazetede spor ve sportif mücadelelerle ilgili yazıları ve haberleri okumayı severim
h)Gazetede diğer insanların yaşadıkları ile ilgili yazıları ve haberleri okumayı severim
3a)Kendi özelliklerimle ilgili bilgi dağarcığımın iyi olduğunu düşünüyorum
b)Matematik alanı ile ilgili bilgi dağarcığımın iyi olduğunu düşünüyorum
c)İnsan davranışları ve sosyal ilişkiler ile ilgili bilgi dağarcığımın iyi olduğunu düşünüyorum
d)Türkçe ve edebiyat alanı ile ilgili bilgi dağarcığımın iyi olduğunu düşünüyorum
e)Sinema, tiyatro gibi sanat alanları ile ilgili bilgi dağarcığımın iyi olduğunu düşünüyorum
f)Müzik alanı ile ilgili bilgi dağarcığımın iyi olduğunu düşünüyorum
g)Sportif olaylar ile ilgili bilgi dağarcığımın iyi olduğunu düşünüyorum
h)Doğa olayları ve nedenleri ile ilgili bilgi dağarcığımın iyi olduğunu düşünüyorum
4a)Dilbilim, edebiyat ile ilgili bir seminer, konferans, panel vb.ye giderim
b)Sanatla ilgili seminer, konferans, panel vb.ye giderim
c)Kişisel gelişim ile ilgili seminer, konferans, panel vb.ye giderim
d)Matematikle ilgili seminer, konferans, panel vb.ye giderim
e)Sosyal sorumluluk (sokakta yaşayan çocuklar, engelli çocuklar, yoksul kişiler vb. yardım) projeleriyle ilgili seminer, konferans, panel vb.ye giderim
f)Müzikle ilgili seminer, konferans, panel vb.ye giderim
g)Doğa, çevre sorunları vb. ile ilgili bir seminer, konferans, panel vb.ye giderim
h)Sporla ilgili seminer, konferans, panel vb.ye giderim
5a)Derste, öğrendiklerimle kendim arasında ilişkiler kurarak, öğrendiklerimden hareket ederek kendi özeleştirimi yaparak daha iyi öğrenirim
b)Derste, deney, gözlem, araştırma, sorgulama, proje yaparak daha iyi öğrenirim
c)Derste, drama, canlandırma, taklit, rol yapma yolu ile daha iyi öğrenirim
d)Derste, konuyu müzikten yararlanarak (şarkı söyleyerek, beste yaparak, CD, teyp gibi cihazlara kaydedilmiş sesleri dinleyerek vb.) daha iyi öğrenirim
e)Derste, fotoğraf, resim, tablo, grafikten yararlanarak daha iyi öğrenirim
f)Derste, dış dünya, doğa ve evrenle ilgili gözlemler yaparak daha iyi öğrenirim
g)Derste, konuyu arkadaşlarla işbirliği yaparak, grup çalışmalarıyla ve ortak projeler yürüterek daha iyi öğrenirim
h)Derste, öğretmenin sözlü anlatımını dinleyerek daha iyi öğrenirim
6a)Gördüğüm ilgi çekici şeyleri fotoğraf makinası veya kamera ile kayıt altına almaya çalışırım
b)El becerileri gerektiren işlerden (tahta oyma, dikiş dikme, örgü örme, ahşap boyama, elektronik aletleri söküp takma vb.) kendime uygun olanları yapabilirim
c)Kendi güçlü ve zayıf yönlerimi tanımlayabilirim
d)Şarkı söyleme, enstrüman çalma vb. gibi müzikal becerilerden bazılarını yapabilirim
e)Topluluk önünde belirli bir konuda konuşma yapabilirim
f)Matematik ve mantık problemlerini çözebilirim
g)Gördüğüm ilgi çekici bir kitabı alıp okurum
h)Doğa olaylarının nedenlerini açıklayabilirim
7a)Müzik, ses ve ritm ile ilgili konularda bilgilerimi geliştirmek istiyorum
b)Bilimsel konularla (fizik, kimya, biyoloji vb.) ilgili bilgilerimi geliştirmek istiyorum
c)İnsanların yaşadığı sorunlar ve çözümleri ile ilgili konularda bilgilerimi geliştirmek istiyorum
d)Kendi kişisel gelişimim (motivasyon, liderlik, öğrenme vb.) ile ilgili bilgilerimi geliştirmek istiyorum
e)Dilbilim ve edebiyat konusunda kendimi geliştirmek istiyorum
f)Görsel sanatlar (resim, heykel, grafik vb.) ile ilgili bilgilerimi geliştirmek istiyorum
g)Doğa ve çevre (hayvanların ve bitkilerin yaşam biçimi, hava olayları, deprem, erozyon vb.) ile ilgili bilgilerimi geliştirmek istiyorum
h)Sportif alanlarla ilgili bilgilerimi geliştirmek istiyorum
8a)Okulun kişisel gelişim (kendini tanıma, geliştirme, iletişim, kaygı, motivasyon vb.) ile ilgili düzenlediği etkinliklere katılmayı severim
b)Okulun bilimsel araştırma ve projeler ile ilgili düzenlediği etkinliklere katılmayı severim
c)Okulun düzenlediği sportif etkinliklere katılmayı severim
d)Okulun müzikle ilgili düzenlediği etkinliklere katılmayı severim
e)Okulun görsel sanatlarla (resim, fotoğraf, sinema, tiyatro vb.) düzenlediği etkinliklere katılmayı severim
f)Okulun düzenlediği gezi, yürüyüş vb. etkinliklerine katılmayı severim
g)Okulun düzenlediği sosyal faaliyet, eğlence, parti vb. etkinliklere katılmayı severim
h)Okulda, şiir okuma/yazma, kompozisyon yazma vb. gibi dil etkinliklerine katılmayı severim
9a)Bozulmuş bir eşyayı, elektronik cihazı, makinayı vb. tamir edebilirim
b)Strateji oyunları ve mantık bulmacalarını kolay çözerim
c)Yalnız bir ortamda kendim hakkında düşünürüm
d)Karşımdaki kişilerin duygularını doğru tahmin ederim
e)Duygu ve düşüncelerimi kolay şekilde yazıya dökerim
f)Şarkı sözü yazar veya şarkı bestesi yaparım
g)Hayvan beslerim veya çiçek yetiştiririm
h)İlk defa gittiğim ortamları daha sonra kolay tanırım
10a)Bir müzik aleti çalarım
b)Matematiksel bulmacalar çözerim
c)Bir dernekte aktif olarak çalışırım
d)Kendimi geliştirme ile ilgili bir kursa giderim
e)Kitap okurum
f)Televizyon izlerim
g)Toprak, bitki, çiçek, hayvan vb. ile uğraşırım
h)Spor yaparım
11a)Sinemaya gitmeyi severim
b)Belirli bir sporu yapmayı severim
c)Özel hobilerimle ilgilenmeyi severim
d)Matematik ve mantık bulmacalarını çözmeyi severim
e)Şarkı söylemeyi severim
f)Arkadaşlarla gezmeyi severim
g)Şiir okumayı severim
h)Doğa yürüyüşü yapmayı severim
12a)Bugünlerde kitapçıları gezerek kitap almayı istiyorum
b)Bugünlerde kendimi anlama ve geliştirmeye yönelik çaba harcamak istiyorum
c)Bugünlerde bir bitki (çiçek, ağaç, vb.) büyütmeyi veya hayvan (kedi, köpek, balık vb.) beslemeyi istiyorum
d)Bugünlerde matematik ve mantıkla ilgili bulmacalar çözmek istiyorum
e)Bugünlerde resim yapmayı veya fotoğraf çekmeyi istiyorum
f)Bugünlerde müzikle ilgili bazı faaliyetler yapmak istiyorum
g)Bugünlerde bir spor dalı ile aktif olarak uğraşmayı istiyorum
h)Bugünlerde arkadaşlarımla sosyal organizasyonlara katılmak istiyorum
13a)Kendi hakkımda doğru ve gerçekçi düşünceler üretme becerim iyidir
b)Strateji oyunları oynama, mantık bulmacalarını çözme becerim iyidir
c)Sosyal ortamlarda arkadaşlarımı etkileme becerim iyidir
d)Duygu ve düşüncelerimi yazı, şiir vb. ile ifade etme becerim iyidir
e)Gördüğüm şeyleri tekrar hatırlama becerim iyidir
f)Dinlediğim bir şarkının melodisine uygun şekilde eşlik etme becerim iyidir
g)Bozulmuş bir eşyayı, elektronik cihazı, makinayı vb. tamir etme becerim iyidir
h)Doğa olaylarının neden-sonuçlarını açıklama becerim iyidir
14a)Görsel sanatların (resim, fotoğraf, heykel vb.) geliştirilmesi ile ilgili yapılan aktivitelere katılmayı severim
b)Sportif alışkanlıkların (yürüyüş yapma, spor yapma vb.) geliştirilmesi ile ilgili aktivitelere katılmayı severim
c)Kendini geliştirme ve kişisel gelişim ile ilgili aktivitelere katılmayı severim
d)Bilimsel ve teknolojik projelerin geliştirildiği aktivitelere katılmayı severim
e)Müzikle ilgili düzenlenen aktivitelere katılmayı severim
f)Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili aktivitelere katılmayı severim
g)Şiir, roman, hikaye vb. yazarlığı ile ilgili yapılan aktivitelere katılmayı severim
h)Doğayı, doğal yaşamı ve çevreyi koruma ile ilgili aktivitelere katılmayı severim
15a)Yazı yazarken yazım kurallarına ve imlaya çok özen gösteririm
b)İç dünyamda olup bitenleri anlamaya ortaya çıkarmaya çok özen gösteririm
c)Hayvan ve çiçeklerin bakımına ve zarar görmemesine çok özen gösteririm
d)Matematik problemlerini hatasız çözmeye büyük özen gösteririm
e)Her gün giydiğim kıyafetlerin görsel yönden estetik ve şık olmasına çok özen gösteririm
f)Hatasız şarkı söylemeye çok özen gösteririm
g)Beden sağlığıma ve bakımıma çok özen gösteririm
h)İnsanları kırmamaya çok özen gösteririm
16a)Kendi problemlerimi kimseye ihtiyaç duymadan çözerim
b)Grafik, tablo, şekil vb. ile verilen bilgileri çok kolay anlarım
c)Çevremdeki varlıkları (canlılar, eşyalar vb.) dokunarak incelerim
d)Duygularımı ifade etmek için şarkı bestesi yaparım
e)İlk kez gördüğüm birinin yüzünü kolay hatırlarım
f)Çevre kirliliği, erozyon, deprem vb. nedenlerini iyi bilirim
g)Arkadaşlarımın sorunlarını çözmelerine yardım ederim
h)Kelime oyunlarını iyi oynarım
17a)Sanatla ilgili sohbet etmek isterim
b)Sporla ilgili sohbet etmek isterim
c)Kendimle ilgili sohbet etmek isterim
d)Müzikle ilgili sohbet etmek isterim
e)İnsanlar arasındaki ilişkiler ile ilgili sohbet etmek isterim
f)Bilimsel icatlar ve matematikle ilgili sohbet etmek isterim
g)Edebiyat ve şiir hakkında sohbet etmek isterim
h)Doğa ve çevre ile ilgili sohbet etmek isterim
18a)Spor karşılaşmalarına giderim
b)Bilim sergilerine giderim
c)Felsefe ve psikoloji konferanslarına katılırım
d)Huzurevi, çocuk esirgeme kurumu vb.yerleri ziyaret ederim
e)Kitapçıları gezerim
f)Konserlere giderim
g)Doğa yürüyüşlerine katılırım
h)Sanat galerilerinde düzenlenen sergilere giderim
19a)Jest, mimik ve hareketlerin taklidini yapmaktan hoşlanırım
b)Sözlü espriler yapmaktan çok hoşlanırım
c)Kendimle başbaşa kalıp hobilerimle uğraşmaktan hoşlanırım
d)Fırsatını buldukça seyahat etmekten hoşlanırım
e)Strateji oyunları oynamaktan hoşlanırım
f)Çizim ve tasarım yapmaktan hoşlanırım
g)Yeni bir şarkıyı öğrenmekten hoşlanırım
h)Arkadaşlarımı sık sık aramaktan hoşlanırım
20a)Yazı ve konuşma dilinde cümle ve ifade bozukluklarını çabuk farkederim
b)Arkadaşlarımın kıyafet, saç vb. değişikliklerini hemen farkederim
c)Bir hata yaptığımda, yaptığım hatayı çabuk farkederim
d)Bir matematik probleminin çözüm yolu ile ilgili hataları kolay farkederim
e)Arkadaşlarımın birbirleri ile ilişkilerinde yaptıkları hatalı davranışları kolay farkederim
f)Dinlediğim şarkıda yapılan hataları (ses kalitesi, söz hataları, ritm hataları, enstrüman hataları vb.) kolay farkederim
g)Yaşadığım çevrede, doğa ve çevre kirliliğine neden olan durumları çabuk farkederim
h)Bir spor karşılaşmasını izlerken oyuncuların yaptıkları hataları hemen farkederim
21a)Edebiyat dergileri okumayı tercih ederim
b)Sanat dergilerini okumayı tercih ederim
c)Kişisel gelişim ve kendini geliştirme ile ilgili dergileri okumayı tercih ederim
d)Bilim ve teknikle ilgili dergileri okumayı tercih ederim
e)Magazin dergilerini okumayı tercih ederim
f)Müzik dergilerini okumayı tercih ederim
g)Doğa ve çevre ile ilgili dergileri okumayı tercih ederim
h)Spor dergilerini okumayı tercih ederim
22a)Spor alanında olup bitenleri anlamak isterim
b)Şiir, roman vb. edebiyat alanı ile ilgili olup bitenleri anlamak isterim
c)Kendimi tanımayı ve anlamayı isterim
d)Doğada olup bitenleri anlamak isterim
e)Matematik alanında olup bitenleri anlamak isterim
f)Resim, sinema vb. alanında olup bitenleri anlamak isterim
g)Müzik alanında olup bitenleri anlamak isterim
h)İnsanların davranışlarını ve davranışların nedenlerini anlamak isterim
23a)Gelecekte görsel sanatlarla (resim, heykel, grafik, sinema vb.) ilgili bir iş yapmak isterim
b)Gelecekte bedensel hareketlilik (spor, dans, heykeltraş vb.) gerektiren bir alanda iş yapmak isterim
c)Gelecekte kendi özgün duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebileceği bir alanda iş yapmak isterim
d)Gelecekte müziğin ve sesin aktif olarak kullanıldığı bir alanda (müzisyenlik, sinema, tiyatro, dans, ses teknisyenliği vb.) iş yapmak isterim
e)Gelecekte insanların sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak bir iş yapmak isterim
f)Gelecekte bilimsel araştırmalar yapmayı gerektiren bir alanda iş yapmak isterim
g)Gelecekte, edebiyat, dilbilim vb. alanlarıyla ilgili bir iş yapmak isterim
h)Gelecekte, doğa, çevre, canlılar bilimi vb. ile ilgili bir iş yapmak isterim
24a)Kendi eksik ve hatalı yönlerimi çok iyi görürüm
b)Matematik problemlerini çok iyi çözerim
c)Karmaşık hareketleri (hedefe top atma, jimnastik hareketleri yapma, tırmanma, takla atma vb.) çok iyi yaparım
d)Bir şarkının ritmine ellerimle çok iyi eşlik ederim
e)Gördüğüm objeleri gözlerimi kapattığımda zihnimde çok iyi canlandırırım
f)Evcil hayvanlarla çok iyi iletişim kurarım
g)Karşımdaki insanları çok iyi ikna ederim
h)Duygu ve düşüncelerimi konuşarak çok iyi ifade ederim
25a)Kendimi görsel sanatlar (sinema, resim, heykel vb.) alanlarından birinde çalışan ünlü biri olarak hayal ederim
b)Kendimi sportif alanlardan birinde çalışan ünlü biri olarak hayal ederim
c)Kendimi, kişisel gelişim (kendini tanıma, iletişim, motivasyon, problem çözme vb.) alanında çalışan ünlü biri olarak hayal ederim
d)Kendimi bilimsel araştırmalar yapan ünlü biri olarak hayal ederim
e)Kendimi müzik alanında çalışan ünlü biri olarak hayal ederim.
f)Kendimi insanlara (çocuklara, kadınlara, felaketzedelere, sokakta yaşayan çocuklara, şiddete maruz kalan kadınlara, yaşlılara vb.) yardım etme ile ilgili bir alanda çalışan ünlü biri olarak hayal ederim
g)Kendimi dil alanında çalışmalar yapan ünlü biri olarak hayal ederim
h)Kendimi doğa ve çevre konularında çalışan ünlü biri olarak hayal ederim
26a)Sportif alanlarla (ünlü sporcuların hayatı, kulüplerin tarihi, ürünleri vb.) ilgili bir sergi veya müzeyi gezmek isterim
b)Şairlerin, yazarların eserlerinin sergilendiği bir sergiye, kitap imzalama gününe katılmak isterim
c)İnsanı ve insanı anlamakla ilgili ürünler ve mesajlar içeren bir sergi veya müzeyi gezmek isterim
d)Doğa ve çevre (canlılar, arkeolojik eserler vb.) ile ilgili müze, sergi vb.ye gitmek isterim
e)Bilimsel ve teknolojik buluşlarla ilgili bir sergi veya müzeyi gezmek isterim
f)Görsel sanatlarla (resim, fotoğraf, heykel, grafik vb.) ile ilgili bir sergi veya müzeyi gezmek isterim
g)Müzik ve ses alanı (müzik tarihi, enstrümanlar, müzisyenlerin hayatı, ses teknolojisi, ses üreten cihazlar vb.) ile ilgili bir sergi veya müzeyi gezmek isterim
h)İnsanların kültürel yaşam biçimleri, geçmişte yaşadığı felaketler, vb. ile ilgili bir sergi veya müzeyi gezmek isterim
27a)Fotoğraf makinasını kullanarak çok iyi resimler çekebilirim
b)Çok estetik dans edebilirim
c)Kendim hakkında derin düşünürüm
d)Hissettiklerimi anlatmak için çok iyi şarkı besteleri yaparım
e)Bulunduğum sosyal ortamlarda çok kolay farkedilirim
f)Olup bitenlerle ilgili çok doğru tahminlerde bulunurum
g)Yeni öğrendiğim bir konuyu arkadaşlarıma çok iyi aktarabilirim
h)Yetiştirdiğim bitkiler (çiçek, ağaç vb.) çok iyi tutar
28a)Sportif alanlarla ilgili çalışmalar yapan bir kulüp ya da derneğin üyesi olmak isterim
b)Bilimsel araştırmalar yapan ve projeler yürüten, zeka ve akıl oyunları üreten bir kulüp ya da derneğin üyesi olmak isterim
c)Felsefe, psikoloji vb. ile ilgili bir kulüp ya da derneğin üyesi olmak isterim
d)Sosyal dayanışma ve yardımlaşma ve sosyal sorumluluk alanında çalışmalar yapan bir kulüp ya da derneğin üyesi olmak isterim
e)Sözlü sanatlarla (şiir, tiyatro, edebiyat vb.) ilgili bir kulüp ya da derneğin üyesi olmak isterim
f)Müzikal alanda araştırma, proje, organizasyon vb. (koro, konser, müzik grubu vb.) çalışmalar yapan bir kulüp ya da derneğin üyesi olmak isterim
g)Doğayı ve çevreyi koruma ile ilgili çalışmalar yapan bir kulüp ya da derneğin üyesi olmak isterim
h)Görsel sanatlarla (resim, tiyatro, sinema vb.) ile ilgili çalışmalar yapan bir kulüp ya da derneğin üyesi olmak isterim
29a)Dinlediğim şarkıların melodi ve sözlerini kolay hatırlarım
b)Bilimsel teoriler, modeller ve kavramlarla ilgili öğrendiklerimi kolay hatırlarım
c)Katıldığım sosyal ortam ve organizasyonları kolay hatırlarım
d)Geçmişte benimle ilgili söylenen olumlu ve olumsuz şeyleri kolay hatırlarım
e)Kişi isimlerini, yer isimlerini, tarihleri kolay hatırlarım
f)İzlediğim filmleri kolay hatırlarım
g)Gittiğim ve gezdiğim tarihi ve turistik yerleri kolay hatırlarım
h)Seyrettiğim sportif karşılaşmaları kolay hatırlarım
30a)Başladığım işleri kararlı bir şekilde sonuna kadar devam ettirip tamamlayabilirim
b)Soyut ve sembolik ifadeleri (grafik, formül, tablo vb.) kolay anlarım
c)Karşımdaki kişilerin ne hissettiğini doğru tahmin edebilirim
d)Mecazi ve dolaylı anlatımları kolay anlarım
e)Gördüğüm nesneleri, gözlerimi kapattığımda canlı olarak hayal edebilirim
f)Dinlediğim bir şarkıyı, o şarkının ses tonuna uygun olarak söyleyebilirim
g)Başkalarına zor gelen bazı beden hareketlerini kolay yapabilirim
h)Meteorolojik (hava) olayları kolay tahmin ederim
31a)Kitap okumak isterim
b)Kişisel hobilerimle ilgilenmek isterim
c)Doğa yürüyüşü yapmak isterim
d)Matematik problemlerini çözmek isterim
e)Resim sergisini gezmek isterim
f)Şarkı dinlemek isterim
g)Tuttuğum takımın maçını izlemek isterim
h)Arkadaşlarımın düzenlediği partiye katılmak isterim
32a)En belirgin özelliğim sanat seven biri olmamdır
b)En belirgin özelliğim spor seven biri olmamdır
c)En belirgin özelliğim kendine değer veren biri olmamdır
d)En belirgin özelliğim araştırma seven biri olmamdır
e)En belirgin özelliğim müzik seven biri olmamdır
f)En belirgin özelliğim insan seven biri olmamdır
g)En belirgin özelliğim konuşkan olmamdır
h)En belirgin özelliğim doğa seven biri olmamdır
33a)Bir hikaye, konu, oyun vb.yi çok iyi canlandırabilirim
b)Kelimeleri doğru ve güzel telaffuz ederim
c)Kendi problemlerimi kimseye ihtiyaç duymadan kolaylıkla çözebilirim
d)Meteorolojik (hava olayları) ve jeolojik (deprem, erozyon vb.) olayların nedenlerini çok iyi açıklayabilirim
e)Çok iyi akıldan hesaplama yapabilirim
f)Gördüklerimi kolaylıkla hatırlayabilirim
g)İnsanları görmeden sesinden tanıyabilirim
h)Karar verirken başkalarının görüşlerini mutlaka alırım
34a)Arkadaşlarım beni sportif yeteneklerimin çok gelişmiş olduğunu düşünür
b)Arkadaşlarım benim matematikte çok başarılı olduğumu düşünür
c)Arkadaşlarım benim kendimi çok sorguladığımı düşünür
d)Arkadaşlarım beni çok yardımsever olarak tanır
e)Arkadaşlarım benim kendimi çok iyi ifade ettiğimi düşünür
f)Arkadaşlarım benim müzik yeteneğimin olduğunu düşünür
g)Arkadaşlarım benim doğa ve çevre ile ilgili bilgimin çok iyi olduğunu düşünür
h)Arkadaşlarım benim çok şık giyindiğimi söyler
35a)Evde, kendime ait bir yere, edebiyat ve söz sanatlarına (şiir, özlü söz, ) ait yazılar asmayı tercih ederim
b)Evde, kendime ait bir yere, ünlü bir sanatçının eserini (tablo, heykel, vb.) asmayı ya da koymayı tercih ederim
c)Evde, kendime ait bir yere, kendi yaptığım ve beni anlatan bir ürünü (resim, yazı vb.) asmayı ya da koymayı tercih ederim
d)Evde, kendime ait bir yere, tanınmış bir bilim adamının kendisinin ya da ürününün resmini asmayı tercih ederim
e)Evde, kendime ait bir yere, diğer insanlara ve yaşamlarına dair bir resmi asmayı tercih ederim
f)Evde, kendime ait bir yere, müzikle ilgili bir kişinin ya da grubun resmini asmayı tercih ederim
g)Evde, kendime ait bir yere, doğa (hayvan, çiçek, gökyüzü, deniz vb.) ile ilgili resim asmayı tercih ederim
h)Evde, kendime ait bir yere, bir sporcunun resmini asmayı tercih ederim