KİŞİSEL BİLGİLER


Oda No

Telefon

Dahili

Faks

E-posta

GENEL BİLGİLER

Prof. Dr. Murat ÇETİN

Fakülte/Enstitü/Okul

Faculty of Art and Design

Bölümü

Interior Design

İdari Görevler

İlgi Alanları

spatial analysis, morphology, shape grammars, urban form

Eğitim Bilgileri

1995-1999, PhD, Sheffield University, School of Architecture (U.K.), 
1991-1995, M.Arch, Middle East Technical University, Dept. of Architecture,
1987-1991, B.Arch, Middle East Technical University, Dept. of Architecture

Kariyer Bilgileri

Assoc.Prof., Higher Education Council (Y.Ö.K.), 16 Mart 2012,

Ödüller Burslar

2008      Annual Award     Conservation of Historical & Cultural Heritage Awards by Union of Historic Cities
 
2002      Citation Kentsel Mekanlar ve Cepheler Doğukent (I) Nationall Project Competition
 
1994      Scholarship          Y.O.K. Postgraduate Study Abroad Schl.
 
1990      Citation                 Eşber YOLAL Methods & Materials of Construction Project Competition, Ankara
 
RESEARCH GRANTS
 
2011      Development of a Strategy-based Design Tool for Energy-Efficient Building Envelope of High-Rise Office Buildings in a Hot-Humid Climate 240000 USD (Co-Investigator – {R.Reffat - PI})
 
2010      Documentation & Analysis of Cartographical Information About Major Urban Settlements on Saudi Arabian Peninsula between 18th-20th Centuries Through Ottoman Archives in Turkey, KFUPM DSR SABIC & FT Research Fund, 35000 USD (Co-Investigator – {A.Aldosary - PI})
 
2010      Analysis of  Shopping Behaviours & its Spatial Configuration through the Comparison of Contemporary Shopping Malls with Traditional Suq Formations in Al-Khobar from the Perspective of  Plannimetric Typology, KFUPM DSR SABIC & FT Research Fund, 30000 USD (Prime-Investigator)
 
2007      Analysis and monitoring of the Colorscape, Texturescape and Lightscape of Istanbul, Yeditepe University Research Fund & Istanbul Greater City Municipality Reseach Fund, 10000 USD (Prime-Investigator)
 
2003      Analysis of Shopping Spaces of Balikesir from the Viewpoint of Urban Conservation & Renewal Approaches, Balıkesir University Research Fund, Balıkesir Chamber of Commerce, 5000 USD (Prime-Investigator)
 
 

Verdiği Dersler (En Son 3 Yıl)

ARCH591   Concepts of Architectural Conservation                  Yeditepe University                               112
ARCH107   Architectural Presentation I                                         Yeditepe University                               112
ARCH319   Space and Interior Architecture                                   Yeditepe University                               112
ARCH352   Design Studio IV                                                             Yeditepe University                               112
MIMA104   Building Theory and Context                                      Dogus University                                    112
STR133        Human & Space Relationships                                    Dogus University                                    111
ARCH351   Design Studio III                                                             Yeditepe University                               111,113
ARCH105   Fundamentals of Architecture                                     Yeditepe University                               111
ARC  101     Design Studio                                                                   KFUPM                                                       102
ARC  202     Design Studio                                                                   KFUPM                                                       101
ARC  315     Perception & Geometry                                                 KFUPM                                                       091               
ARC  483     Architectural Conservation                                          KFUPM                                                       091,101
ARC  408     Senior Architectural Design Studio                           KFUPM                                                       092

Üye Olduğu Profesyonel Kuruluşlar

Chamber of Architects (UIA), ISUF, CSAAR,

Yürütmekte Olduğu Projeler

Yayınlanmış Çalışmaları (son 5 yıl içinde)

SCI / SSCI / AHI’de Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler


2012       “A Multi-Phase Systematic Framework for Performance Appraisal of Architectural Design
Studio Facilities”, Facilities, V.30, N.7/8 [ISSN 0263-2772], pp. 324-342,
(M.Hassanain, M.Aljahi Mohammad, M.Cetin) (http://dx.doi.org/10.1108/02632771211220077)
                (Indexes: ARCOM,CSA, EBSCO, Scopus),
 
2011,     “Contrasting Perspectives on the Arab City”, Urban Morphology, V.15, N.1 [ISSN 1027-4278], pp.81-85.
(Indexes: AHCI, ISI, Avery Index, Sage, Scopus, GEOBASE, CyberGeo, Zetoc, The History Journals Guide, Current Contents).
 
2010       “Eleştirel ve Tektonik Bir Dil Aracılığıyla Yeniden-Canlandırılan Modernizme Bir Övgü; Pachacamac Evi, Peru” (A Tribute to Resuscitated Modernism Through Critical & Tectonic Language: Pachacamac House, Peru), Mimarlik (refereed & indexed - ISSN 1300-4212), V.351, pp. 64-67.
(Indexes: Avery Index, DAAI, Arthistoricum.net (Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte), Ulrichs Periodical Directory )
 
2010,      “Mimari Korumaya Değişen Bağlamsal Yaklaşimlar; Arap Yarimadasi’ndan ÜçFarkli Örnek Üzerinden Karşilaştirmali Bir Okuma...”, Mimarist, V.10, N.38, pp.21-30.
(Indexes: Avery Index, DAAI, Ulrichs Periodical Directory )
 
2009      “Public Istanbul; Spaces and Spheres of the Urban”, Urban Morphology (Journal of ISUF), Vol. 13, N.2, pp. 144-5.
(Indexes: AHCI, ISI, Avery Index, Sage, Scopus, GEOBASE, CyberGeo, Zetoc, The History Journals Guide, Current Contents)
 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


2011       “Batan Kenti İlk Terkeden Mimarların Yapılarına Bir Bakış; Burj Al Arap Özelinde Deniz ve Mimarlık İlişkisinde Metaforların Rolü”, Arredamento Mimarlık, V.250, N.10.(ISSN 1300-3801), pp. 64-70.
 
2010,      “Mimari Korumaya Değişen Bağlamsal Yaklaşimlar; Arap Yarimadasi’ndan ÜçFarkli Örnek Üzerinden Karşilaştirmali Bir Okuma...”, Mimarist, V.10, N.38, pp.21-30.
 
2010       “Doğu Arabistan’da Ticaret Kaosu; Farkli Alişveriş Davraniş Ve Mekân Tiplerinin Eş Zamanli Varoluşu Üzerine Bir Değerlendirme”, Arredamento Mimarlık, V.239, N.10.(ISSN 1300-3801), pp. 110-119.
 
2010       “Eleştirel ve Tektonik Bir Dil Aracılığıyla Yeniden-Canlandırılan Modernizme Bir Övgü; Pachacamac Evi, Peru” (A Tribute to Resuscitated Modernism Through Critical & Tectonic Language: Pachacamac House, Peru), Mimarlik (refereed & indexed - ISSN 1300-4212), V.351, pp. 64-67.
 
2010      “Dualite, Hız, ve Duvar; Doğu Arabistan’ın Yeni Kent Dokusu Üzerine Bir Okuma...”, Arredamento Mimarlık, V.224, N.4.(ISSN 1300-3801), pp. 63-70.
 
2008      “Tarsus Makam-ıDanyal Cami restorasyonu ve Müze Ek Binası Önerisi”, Yapi, V.320, pp.84-92
 
2008      “Kentsel arkeoloji bağlamında koruma-restorasyon ve mimari tasarımı uzlaştırmaya yönelik bir deneme; tarsus makam-ı danyal kültür & dini turizm kompleksi önerisi”, Mimarist, V.27, pp.97-122.
 
2007,     “Yönetsel ve Materyal Sorunlar Arasında Bir Mücadele Alanı Olarak  Konut Tasarımı; Bahçeşehir’de bir Site Projesi Deneyimi”, Mimarist, N.25, pp.31-38.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


2012,     “Impacts of “Negative Patterns” on Urban-Architectural Education; The Case of Balikesir”, International Journal of Arab Culture, Management & Sustainable Development, V.2 N.2/3; pp.235-254.
 
2012       "Re-Reading of Public Life and Urban Architecture in Ayvalik Through Nets of Water", International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENSVol:12 No: 3, pp. 26-31. (M.Cetin, S.Doyduk).
 
2011      “The Emergence and Evolution of Arabesque as a Multi-Cultural Stylistic Fusion in Islamic Art; The Case of Turkish Architecture”, Journal of Islamic Architecture, V.1, N.4, pp. 159-166 (M.Cetin, M.A.Kamal).
 
2011      “Back to Future; Essence of Mosque Design and a New Generic Architectural Typology”, Lonaard Magazine, V.1, N.3, pp. 57-65.
 
2011       "Moscow; An Urban Pendulum Swinging Between The Glorification of the Proletariat And The Celebration Of Absolutist Power Under the Changing Winds of Globalization", International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENSVol:11 No: 3, pp. 1-10.
 
2011      "Cartography of Major Urban Settlements on Saudi Arabian Peninsula Between 18th-20th Centuries ", International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENSVol:11 No: 2, pp. 87-92 (M.Cetin, A. Al-Dosary, S.Doyduk, B.Celebioglu).
 
2011      "Relationship Between Shopping Behaviours and Spatial Configurations in Al-Khobar; Malls versus Souqs", International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENSVol:11 No: 01, pp. 138-146 (M.Cetin, F.B. Gadola, S.M.Cheol).
 
2011      "A Sci-Fi Episode of `Urban Metamorphosis' in the New Millennium", International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENSVol:11 No: 01, pp.1-11.
 
2011,      “Arabesque: A Vital Element of Ornamentation In Islamic Architecture”, Context; Built, Living & Natural, Journal of DRONAH, V.8, N.1, pp. 87-90 (w/M.A.Kamal).
 
2011,     “Do You Speak "Urban Design"? ; Intermediations Between Grammar of Space and the Fragments of City-text”, International Journal of Arab Culture, Management & Sustainable Development, V.2 N.1; pp. 83-100.
 
2010,      “Cultural Versus Material; Conservation Issues Regarding Earth Architecture In Saudi Arabia: The Case Of An Ottoman Fort: Ibrahim Palace In Al-Houfuf”,International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENSVol:10 No: 04, pp.8-14.
 
2010,      “Trends of the Transformation of Urban Form in Arab Cities with Specific Reference to Al-Khobar”, Journal of Civil Engineering & Architecture, V.4, N.10, pp. 51-58.
 
2010,      “Transformation And Perception Of Urban Form In Arab City”International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENSVol:10 No: 04, pp.30-34.
 
2010,     “Analysis & Conservation of Social Attributes in Traditional Shopping Districts Towards Revitalisation of Town Centres on Recession; Balıkesir as a Case Study”, International Journal of Arab Culture, Management & Sustainable Development, V.1 N.4; pp. 375-399. (DOI: 10.1504/IJACMSD.2010.037146).
 

Kitap ve Kitap Bölümleri


2012      “Not Madness But Business; A Green Paradigm Shift in Architecture and Building Industry”, Green Technologies and Business Practices; An IT Approach (ed.P.O.de Pablos) [ISBN 978-1466619739], IGI Global, NY, pp.96-127.
 
2012      “Split-Identity as a Symptom of Contemporary Urban Form of Arab Cities”, Contemporary Architecture of Islamic Societies between Globalization and Traditions (ed.A.Mandour, Y.E.Putrie), ) [ISBN 978-602-958-405-9] UIN-Maliki Press; Malang, pp.183-206.
 
2012       “Chapter 6: ‘Double Space’ in the Mosque Architecture through Evolutionary Journey to Bosnia and Balkans”, From Anatolia to Bosnia; Reviews on Pendentive Dome Mosque’s Architecture, USM Press. Malaysia, pp. 110-135.
 
2012       “Chapter 8: “Generic Typology of Pendentive Dome Mosque Architecture towards a New Future”, From Anatolia to Bosnia; Reviews on Pendentive Dome Mosque’s Architecture, USM Press. Malaysia, pp. 161-174.
 
2011       “The Role Of Architecture On Tourism Industry; The Problem Of (Mis)Use Of Building Technology And Language Of Heritage”, Global Hospitality and Tourism Management Technologies (ed.P.O.Pablos, R.Tennyson, J.Zhao) IGI Global, NY, pp.102-115.
 
2010       “The Role Of Architecture On Tourism Industry; The Problem Of (Mis)Use Of Building Technology And Language Of Heritage”, Digital Culture and E-Tourism: Technologies, Applications and Management Approaches (ed.M.Lytras, P.O.Pablos, E.Damiani, L.Diaz) IGI Global, NY, pp.158-170.
 
2009      “Gel-git Hatti Icinde Hipnotik bir Yap-boz Oyunu; Balikesir Kenti Çagdas Mimarligina Elestirel Bir Bakis”, Izmir’in Artalanındaki Kentlerde Mimarlık (ed.E.Kayın) [ISBN 978-9944-89-867-0], Izmir Mimarlar Odasi Yayinlari:Izmir, pp.61-75.  
 
2008       “Fragments Of A Burried Urban Past Revealed Through Multi-Layered Voids Hidden Below The Mosque Of St. Daniel; Case Of Underground Museum in Tarsus”, Underground Spaces: Design, Engineering and Environmental Aspects (eds. C.A.Brebbia, D.Kaliampakos, P.Prochazka) [ISBN 978-1-84564-125-2], WIT Press; Southampton, UK, pp. 129-137.

Diğer Yayınları


2011      “Architectural Education in between Form & Experience: a Case from Saudi Arabia”, Proceedings of the First International Congress ‘Architectural Design. Teaching and Research’, V.3, 3-7 May, Bari, Italy, pp.1329-1338.
 
2010      “Emergent ‘Double Identity’ Of Historic Cities; Problems of Urban-Architectural Heritage in Islamic Domain”, Proceedings of FICUAHIC, Riyadh, Saudi Arabia, pp.1-17.
 
2010      “Dynamics of Ever-Expanding Modern Urbanism and Endangered Cultural Sustainability of Urban Heritage in Middle Eastern Cities”, Proceedings of ICSAUD 2010, Penang, Malaysia, pp.411-421.
 
2010      “Tarsus Makam Mosque Restoration and Museum Annex”, 1.National Architectural ConservationProject & Applications Symposium, TMMOB Chamber of Architects, 5-6 Feb, Ankara, TURKEY
 
2008a    “Fragments Of A Burried Urban Past Revealed Through Multi-Layered Voids Hidden Below The Mosque Of St. Daniel; Case Of Underground Museum in Tarsus”, Proceedings of the 1st International Underground Spaces 2008 Conference, 8-10 September, The New Forest, UK, WIT Press, Southampton, pp.129-137.
 
2008b    “Architectural Intervention As A Container Of Archaeological Heritage İn Tarsus; A Museum Building Wrapping Makam Mosque And Tomb Of St. Daniel From Within”, Proceedings of the CSAAR 2008 Conference; Responsibilities and Opportunities in Architectural Conservation: Theory, Education, and Practice, 3 -5 November, Petra University, Amman, Jordan, 
 
ONLINE JOURNALS
 
2011       “Back to Future; Essence of Mosque Design and a New Generic Architectural Typology”, Lonaard Magazine, V.1, N.3, pp. 57-65 (http://www.lonaard.com/issue3/index.html).
 
2008       “Fragments Of A Burried Urban Past Revealed Through Multi-Layered Voids Hidden Below The Mosque Of St. Daniel; Case Of Underground Museum in Tarsus”, The Built Environment, V.102, [ISSN 1743-3509], WIT Press, http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=19500.
 
2007      “Kamusal Alanın Şifresi: Bir Yazın Olarak Kent; Biçimsel Dili Olarak Mimarlık; Ve Grameri Olarak Geometri”, Gramer Dosyası (Ed.S.Doyduk), METROPOLISTANBUL (www.metropolistanbul.org), 

Uluslararası Sergi ve Sanat Etkinlikleri

Ulusal Sergi ve Sanat Etkinlikleri

2008       “İç Mekan Biçimlenmesinde Bir Arayüz Olarak “Kabuk” Olgusu”(The Notion of Shell as an Interface in Shaping of Interior Space ), Symposium of Interior Design, October,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Istanbul
2005       “Destroying the Shell; me, as someone who tries being someone else”(Kabuğu Zorlamak; Başkası Olmaya Çalışan Biri Olarak Ben),  , Ankara, (with Prof. Dr. Turan Aksoy)
2005       “Space Between Old & New”, UIA 2005 XXII. World Congress of Architecture, July, Istanbul
2004       “Restoration Projects in Ayvalık”,                 Ayvalık Municipality,       Ege’nin İki Yakası I; Ayvalık Kent Tarihi Çalışmaları , (with Senem Doyduk & Hatice Uçar)
 

Ek Bilgi

Referee Works
2012      Member                                Scientific Committee, ICSAUD 2012, Malaysia
2011      Reviewer               Built and Human Environment Review, Online Journal, University of Salford
2011      Reviewer               International Journal of Heritage Studies, Routledge, Taylor & Francis Group
2011      Reviewer               Qatar National Research Fund, Qatar
2010      Referee                 Journal of Behaviour and Information Technology (Francis &Taylor Publishing),
2010      Referee                 Planning Perspectives, Journal of IPHS, Awards Committee
2010      Referee                 KFUPM, AJSE, Review Committee
2008      Referee                  TUBITAK – SOBEG, Research Projects Evaluation Jury, City Planning & Architecture,