KİŞİSEL BİLGİLER


Oda No

Telefon

Dahili

Faks

E-posta

GENEL BİLGİLER

Prof. Dr. Yonca KÖSEBAY ERKAN

Fakülte/Enstitü/Okul

Faculty of Art and Design

Bölümü

Architecture

İdari Görevler

 1. Assistant Director of the Graduate Program for the Preservation of the Cultural Heritage, 
 2. ERASMUS Faculty Coordinator

İlgi Alanları

World Heritage, Railway Heritage, Urban Conservation, Heritage Education for Children

Eğitim Bilgileri

 1. Ph.D., Istanbul Technical University, 1999 - 2007.
 2. Master of Science in Architecture Studies, Massachusetts Institute of Technology, 1996-1998.
 3. Master of Architecture, Yildiz Technical University, 1993-1996.
 4. B.Arch., Yildiz Technical University, 1989-1993. 

Kariyer Bilgileri

 1. Associate Professor, YÖK, 25 September 2012.
 2. Assistant Professor, Kadir Has University, Graduate Program in the Preservation of Cultural Heritage, June 2008 – present.
 3. Research Assistant, Istanbul Technical University, Faculty of Science and Letters, Humanities and Social Sciences Department, 2000- 2008.
 4. Personal Research Assistant, for Prof. Dogan Kuban in several works (i.e. D.Kuban, Osmanli Mimarisi [Ottoman Architecture], YEM, Istanbul, 2007), 2000 – 2002.
 5. Project Coordinator, TAC Foundation, Istanbul, January 2001 –  August 2001.
 6. Restoration Architect,  Aga Khan Foundation,  Historic Cities Program, Technical Support Office, Istanbul and  Mostar 1999.
 7. Research Assistant, Yildiz Technical University, Faculty of Architecture, Restoration Department, 1995-2000.
 8. Research Assistant, Prof. Hasan-Uddin Khan, MIT, Cambridge, 1997.

Ödüller Burslar

 1. Forum Transregional Studies, Berlin, Art Histories Fellow, 2013-2014.
 2. Architecture Foundation, Compilation of the II. Turkish Architecture Research, Ph.D. Thesis Award in the Restoration Field, October 2008.
 3.  ARIT (American Research Institute in Turkey) Ph.D. Research Scholarship, 2006.
 4. The Aga Khan Program for Islamic Architecture at Harvard and Massachusetts Institute of Technolog (MIT), Full S.M.Arch. S. Scholarship, 1996 -1998.
 5. Research Scholarship in Italy (Genoa) and Istanbul, MIT, 1997.

Verdiği Dersler (En Son 3 Yıl)

KHÜ, Institute of Science and Engineering, Graduate Program for the Preservation of Cultural Heritage
 
 1. KK 618 Dünya Miras Alanları
 2. KK 506 Türk Evi
 3. KK 507 Geleneksel Malzeme ve Yapım Yöntemleri
 4. KK 509 Rölöve
 5. KK 512 Tarihsel Yapı Koruma Projesi
 6. KK 513 Kültür Varlıklarında Bozulmalar
 7. KK 515 Tarihsel Çevre Analizi
 8. KK 615 Batılaşma Döneminde İstanbul

 

KHÜ, Faculty of Fine Arts, Interior Design Department
 

 1. İM 370 Rölöve ve Restorasyon

Üye Olduğu Profesyonel Kuruluşlar

 1. ICOMOS Turkey, 2011
 2. EUROPA NOSTRA Membership, 2010,
 3. Istanbul Research Institute, Board Member, 2010,
 4. UNESCO Turkey, Tangible Heritage National Committee Member, 2010 (Vice President).
 5. TMMOB Chamber of Architects, 1993.

Yürütmekte Olduğu Projeler

 1. Researcher, European Union Culture Programme: Cultural Rupestrian Heritage in the Circum Mediterranean Area: Common Identity - New Perspective (CHRIMA-CINP)
 2. Researcher, TUBİTAK ARDEB 3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, “Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olmayan kültür varlığı  kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: Kapalıçarşı ve çevresindeki hanlarındaki geleneksel maden işleri yapan `Yaşayan İnsan Hazinelerini' tespit etmek, üretilen özgün kuyumculuk üretim modellerinin, üretim yöntemlerinin ve ürünlerin saptanmasına yönelik saha çalışması”, 2012-2014.

Yayınlanmış Çalışmaları (son 5 yıl içinde)

SCI / SSCI / AHI’de Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler


 
 1. "Tarihi Kentsel Peyzaj Yaklaşımı ve Haliç Tersaneleri" [Historic Urban Landscape Approach and Halic Arsenal], Mimarlık, November-December 2013 (374), 34-37.
 2.  Haydarpaşa Tren Garı Bugün, Dün ve Yarın: Kentin Bedeninde Bir Yara”, [Haydarpaşa Train Station, Present, Past and Future], METU JFA, 2013/1 (30:1), 99-116, DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.1.6
 3. "The Railway Heritage of Istanbul and the Marmaray Project", International Journal of Architectural Heritage, 6(1), 2012,86-99. DOI:10.1080/15583058.2010.506622
 4. "Yirminci Yüzyılın Başında Lüleburgaz Tren İstasyonu", METU JFA, 2011/1 (28:1), 177-190.         DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.1.3
 5. "Urban Regeneration Projects in Istanbul and documentary value", ITU AZ, 2011-8/1, 117-128.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


 1. “Anadolu Demiryolu Mirasi ve Korunmasi ”, itüdergisi/a, vol:7, no:2, September 2008, pp.14-25. (together with Z. Ahunbay )

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


 1. “Enhancing Cultural and Environmental Awareness in Children”, Journal of Research in Architecture and Planning (JRAP), 2008 (7), pp.94-97.

Kitap ve Kitap Bölümleri


 

 1. "The 40th Anniversary of the World Heritage Convention: Overview of the 36th World Heritage Committee Meeting",International Islamic Urban Heritage Summer School 2012, IRCICA, 2013, 235-251, ISBN: 978-92-9063-253-5.
 2. “Rock Carved Spaces of Ortahisar”,CHRIMA CULTURAL RUPESTRIAN HERITAGE IN THE CIRCUM-MEDITERRANEAN AREA Common Identity - New Perspective, The Rupestrian Settlements in theCircum-Mediterranea Area, EU, October 2012, pp.233-244 (F.Alioğlu, M. Alper, B.Alper ile birlikte. )
 3. "Rupestrian Mosques of Ortahisar",CHRIMA CULTURAL RUPESTRIAN HERITAGE IN THE CIRCUM-MEDITERRANEAN AREA Common Identity - New Perspective, The Rupestrian Settlements in theCircum-Mediterranea Area, EU, October2012, pp.245-256(F.Alioğlu, M.Alper ve B.Alper ile birlikte)
 4. “35th UNESCO World Heritage Committee Meeting”, Islamic Urban HeritageSummer School 27 June, 29 July 2011, IRCICA, Istanbul, 235-247. ISBN: 978-92-9063-239-9.
 5. “The Regeneration of the Spile Area (Program in 1995)”, Mostar 2004 Program 1994-2004 Final Report, ed. A. Pasic, IRCICA, Istanbul, 2005, pp.28-29. (M. Accorsi, M. Davi ile birlikte)ISBN:9290631457
 6. “The Redevelopment of the Muminovic House and Surrounding Area (Program in 1999)”, Mostar 2004 Program 1994-2004 Final Report, ed. A. Pasic, IRCICA, Istanbul, 2005, p.123. (T. Bryla, E. Kostovic ile birlikte)ISBN:9290631457
 7. “The Regeneration of the Spile Area (Program in 1995)”, Architectural Heritage Today Suleymaniye & Mostar 2004 Program Report 1995, Research Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), Organization of the Islamic Conference, Istanbul, 1996, s.450-454. (M. Accorsi, M. Davi ile birlikte) ISBN: 92-9063-065-5
 8. "Panelling", Gökcuoglu Evi: Anatomy of a Building, M. Bonsdorff, R.Günay, P. Kaila (eds.) Tampere University of Technology, Tampere, 1995, pp. 69 -122. (T. Parepalo, O. Helasvuo, M. Nuuttinen, K. Savolainen ile birlikte) ISBN: 951-722-313-7, ISSN: 1236-9756

Diğer Yayınları


International Book Editing
 1. UNESCO World Heritage in Turkey, Turkish National Comission for UNESCO, 2013 Ankara (together with G.Çulcuoğlu and Ö.Karakul), ISBN. 978-605-62155-4-4
 
Book Chapters in Turkish
 
 1. “19. Yüzyıla Özgü Bir kamusal Mekan Olarak Tren İstasyonları”,Tren Bir Hayattır, Ed. Tanıl Bora, İletişim Yayınları, ss. 121-135, İstanbul 2012.ISBN-13: 9789750510649.
 2.  “Tarihin Gizlendiği Hadımköy İstasyonu”,Memleket Garları, Ed. Kemal Varol, İletişim Yayınları, Istanbul 2012, ss. 37-57.ISBN-13:978-975-05-1009-0
 3. “Haydarpaşa-Sirkeci Garları”,Memleket Garları, Ed. Kemal Varol, İletişim Yayınları, Istanbul 2012, ss. 11-37.ISBN-13:978-975-05-1009-0
 
International Conferences 
 
 1. “Rupestrian Architecture in the World Heritage List: Cappadocia Case”, Cultural Rupestrian Heritage in the Circum-Mediterranean Area: Common Identity- New Perspective, 21-23 July 2012, Florence, Italy (together with F.Alioğlu, M.Alper, B.Alper) (in print)
 2. “Cultural Heritage Education: Multidisciplinary Approach”, Uluslarası Yüksek Öğretim Kongresi Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs 2011, İstanbul; Bildiri Kitabı, 1. Cilt, Bölüm VI, T.C. Yükseköğretim Kurulu, 2012, pp.347-352. (together with F.Alioğlu)
 3. “Inside or Outside: Toilets in the Anatolian House”,Anatolic House, 27th of April 2011, Faculty of Architecture Bari, Italy
 4. “Rupestrian Architecture in Ortahisar, Cappadocia: Past and Present”, First international meeting and workshop of Rupestrian Heritage 27 April -7  May 2011, Massafra – ITALY. (together with M.Alper)
 5. “ Cappadocia: Conservation Problems Of The Site And Applications”, International seminar in “Terra Jonica”, Rupestrian settlements in the Mediterranean region from archaeology to good practices for their restoration and protection, Massafra 29-31 October 2010, Italya. (together with M.Alper, B.Alper, F.Alioğlu, I.Aydemir)
 6.  “A Walled City: Nicea in History ”, Europe Nostra Europa Nostra Bilimsel Konsey Kollokyumu: Kentler ve Kent Surları, 8,9 June 2010, Istanbul, Europa Nostra Bulletin 65 (2012), 19-32 (together with Prof.Dr. Füsun Alioğlu)
 7. “Urban Regeneration Projects in Istanbul ”, International Planning History Society Conference, 12-15 July 2010, Istanbul, p.8. (together with Prof.Dr. Füsun Alioğlu)ISBN:978-975-561-374-1
 8. "Railway Heritage:Chances for its Preservation", 2010 World Universities Congress, 20/24 October 2010, Çanakkale, Turkey, Proceedings II, pp.1594-1601.
 9. “Interdisciplinary Structure of Preservation Education”,  2010 World Universities Congress, 20/24 October 2010, Çanakkale, Turkey, Proceedings II, pp.1694-1707. (together with Prof.Dr.F. Alioğlu).
 10. “Risk of Urban Regeneration Projects in İstanbul”, 14th International Planning History Society Conference, 12-15 July 2010, İstanbul, Turkey, Urban Transformation:Controversies, Contrasts and Challenges, 2010, İstanbul, Turkey, p.58.
 11. “Nicaea/ Iznik: A city Image as Heritage”, The Image of Heritage: Changing Perception, Permanent Responsibilities, 5 - 9 March 2009, Florernce / Italy. ( http://www.fondazione-delbianco.org/seminari ) (together with Prof.Dr. E.Füsun Alioğlu).
 12. Railway Heritage of Istanbul: Marmaray & Urban Regenaration Projects”, Traditional Mediterrenean Architecture: Present and Future, 12-15 July 2007 Barcelona, pp.339-340.

 

 Articles in Turkish 
 
 1. “Etkinlik: Tarihi Yarımadanın Korunması”, Panaroma KHAS, Yaz 2012, No.7, pp.67-70.
 2. "İstanbul'un Dünya Mirası Tehlike Altında", Panaroma KHAS, Fall 2011, No.3, pp.14-18.
 3. "Haydarpaşa Nasıl Kurtulur", Radikal Gazetesi Yaşam Eki, 29 November 2010, pp.12-13.
 4.  “Haydarpaşa Garı Otel Olursa Bu Yapılara Ne Olacak?”, Mimarist, İstanbul, March 2006, no: 19, pp.59–65.

Lectures

 
 1. "Ex-Central Stations of Istanbul", Station Centraal, 4-5 May 2013 Istanbul Technical University. Organised by University of Delft.

 2. “Railway Heritage: Concept, Methods and Recommendations”, Seminar for TCDD empolyee, 23-24 December 2010 TCDD Fenerbahçe Complex, Istanbul (together with Prof.Dr. E. Füsun Alioğlu and Prof.Dr. İclal Dinçer). Organised as part of KHU Center for Life Long Learning.

 3. "Matrak Bir Oyun", 1st Child Friendly Istanbul Symposium, 20 December 2010, Istanbul. (together with Z.Kuban, G. Cephanecigil, C. Dereli).

 4. "Haydarpaşa Yandı Küllerinden Ne Doğacak" Pannel, 16 December 2010, İTÜ, Istanbul.

 5. “Sustainability and Protection of Haydarpaşa”, Cities Program London School of Economics, Istanbul Study Tour, 24 March 2010, Sabancı University, Istanbul.

 6. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Demiryolları ve Demiryolu Mirası” [Railways in the Ottoman Empire and Railway Heritage], İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, 1 March 2010.

 7. “Yaşayan Kentsel Bir İmge: Haydarpaşa” [A Living Urban Image: Haydarpaşa], Haydarpaşa İçin Sen de Bir Söz Söyle, İstanbul Teknik Üniversitesi, 12 January 2010.

 8. “Matrakçı Minyatürleriyle İstanbul’dan Bağdat’a”[From Istanbul to Baghdad with Matrakçi Miniatures], Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, 17 December 2009, Pak İş Merkezi.

 9. Y.K.Erkan, “Demiryolu Mirasının Korunması”, TCDD Genel Müdürlüğü, 22 May 2009 Ankara.

Uluslararası Sergi ve Sanat Etkinlikleri

 1. Cultural Rupestrian Heritage in the Circum-Mediterranean Area: Common Identity-New Perspective, Istanbul ve Ortahisar 15-25 September 2011(Member of organization committee)
 2. Europa Nostra Annual Congress 2010, Eropean Cultural Heritage Summit, Istanbul, 8-12 June 2010. (Member of organization committee)
 3. Europa Nostra  Scientific Council Colloquim, 8-9 June 2010. (Member of organization committee)
 4. European Union for Cultural Heritage Prize / Europa Nostra Awards, The Power of Example exhibition, 11 June-11 July 2010, Sirkeci Train Station, (Curator)
 5. Jorma Lehtinen (Metropolia University, Finland), “Visavuori Conservation Project”, Kadir Has University, 27 October 2009.

Ulusal Sergi ve Sanat Etkinlikleri


1. European Union for Cultural Heritage Prize / Europa Nostra Awards, The Power of Example exhibition, 9 May-9 July 2012, Istanbul Technical University,Room 102.  (Curator)
2. European Union for Cultural Heritage Prize / Europa Nostra Awards, The Power of Example exhibition, 30 July-20 September 2012, Kadir Has University  (Curator)

Ek Bilgi